Rh Gen Frekansları Yönünden Türkiye'nin Yeri

Can ŞENTUNA

Öz


Bu araştırma, dünya toplulukları arasında, Rh gen frekansları yönünden Türkiye'nin yerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Gen Frekansları; Kan Örnekleri; Genetik Yöntemler; Türkiye

Tam Metin:

PDF