Kanun

İnci KOÇAK

Öz


“Kanun” kelimesinin kökeni hakkında çeşitli görüşler bulunmaktadır. "Al-Mufazzal'ın, al-Farrâ" dan aktardığına göre "bize ağır geldi" demektir. Al-'Aşmâi' den aktardığına göre de, "kavme giren kişi" demektir. Yunanca’da, "kış" demektir ve kışın, yazın ihtiyaç olmayan harcamalara gerek vardır ve bu yönden ağırdır. İkincisi de “ağır nesne" demektir. Koyulduğu zaman kımıldatılmaz, kışın sonuna kadar kaldırılmaz ve her ağır şey için, "kânun’dan daha ağır değildir” denir. Bu makalede, kanun kelimesinin kökeni hakkındaki görüşlere yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Kanun; Köken; Kelime Kökenleri

Tam Metin:

PDF