Al-Hariri'nin Makâmât'ındaki Bazı Atasözleri ve Deyimler

İnci KOÇAK

Öz


Osmân al-Harîrî’ nin en önemli eseri, Makâmât’tır. Al-Harîrî'nin Makâmât'ı, elli hikâyeden oluşmakta ve eserde atasözlerine ve deyimlere rastlanmaktadır. Bu makalede, Al-Harîrî eserinde bu atasözleri ve deyimlerin açıklamaları yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Al-Hariri; Makamat; Atasözleri; Deyimler

Tam Metin:

PDF