Ankara Gecekondu Ailelerine Genel Bir Bakış

Zafer İLBARS

Öz


Makaled,e nüfusu hızla artış gösteren Ankara’nın gecekondulaşma sorunu ve bu gecekondularda yaşayan ailelerin ekonomik durumları incelenmiştir. Araştırma evrenini, Akdere, Peyami Safa, Tuzluçaayır ve Menderes mahalleleri oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Ankara; Gecekondu; Nüfus Artışı; Ekonomik Sorunlar

Tam Metin:

PDF