Bilimin Felsefeye Dayandığı Görüşünün Bir Timsali Olarak Galenos

Mübahat TÜRKER KÜYEL

Öz


Makalede, Galenos’un, "Ho ti Aristos Hiatros Filosofos'tar" (Erdemli Bir Hekimin Filozof Olması Gerekir) eseri tanıtılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Bilim; Felsefe; Galenos

Tam Metin:

PDF