İstanbul-Ankara Arasında Romanya: Kemalist Cumhuriyetin İlk On Yılında İttifakın Başlangıcı

Florin ANGHEL

Öz


Kemalist bölgesel politikanın tasarımında öncelikli ilkelerden birisi Güneydoğu Avrupa’da uzlaşma ve işbirliği olmuştur. Böylece, Atatürk’ün “Türkiye, gücün ve uluslararası barışın bir öğesidir” konseptini benimseyen Türkiye, dünya savaşları arasındaki dönemde bir bölgesel güç olarak ortaya çıkmıştır. Ankara ve Bükreş, geçmişteki ilişkilerini değerlendirdikten sonra geleceğe yönelik politikalar yürütmüştür. Romenlerin 1927-1928 yıllarında aldığı bazı kararlar ikili ilişkileri ve bölgesel çıkarları göz önünde bulundurarak esnekliliği sağlamıştır. Başkentlerdeki durum, bu tabloyu Balkan Antantı’nın kuruluşundan (1934) önce sergiliyordu. Barış ve tarafsızlık konseptleri Romanya ve Türkiye için, 1941’e kadar dış politikanın ana ilkelerini oluşturmuştur.

Anahtar Sözcükler


Romanya; Türkiye; İkili İlişkiler; Romanya Büyükelçiliği; Ankara