Mesleki Değerlerin Kazanılmasında Eğitimin Etkisi

M. Aytül KASAPOĞLU

Öz


Makalede, mesleki değerlerin kazanılmasında eğitimin etkisi, sosyologlar, hekimler ve psikologlar üzerinden değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Mesleki Değer; Eğitim; Meslekler

Tam Metin:

PDF