Emrullah Efendi Hayatı - Görüşleri - Çalışmaları

Mustafa ERGÜN

Öz


Emrullah Efendi yakın geçmişin önemli eğitimci, siyasetçi ve felsefecilerinden biridir. Bu çalışma, onun hayatını, görüşlerini ve çalışmalarını anlatan biyografik bir yazıdır.

Anahtar Sözcükler


Emrullah Efendi; Türk Eğitimci; Türk Politikacı; Türk Felsefeci

Tam Metin:

PDF