Türkiye'de Kentleşme Olgusu ve Bu Olgunun Trafik Düzenlemesine Etkileri

Mecdi EMİROĞLU

Öz


Kentleşme planlı bir şekilde yapılmalıdır. Günlük hayatın düzeninin bozulmaması için önlemler alınmaktadır. Bunlardan biri de, trafik düzenlemesidir. Bu makale, Türkiye'deki trafik düzenlemesiyle ilgilidir.

Anahtar Sözcükler


Kentleşme; Trafik Düzenlemesi; Türkiye

Tam Metin:

PDF