Halkbilimde Görüntü Belgesi Olarak Akarfilmin Kullanılması

Gürbüz ERGİNER

Öz


Makalede, Halkbilimde görüntü ile belgelemenin önemi, batıda ve ülkemizde halkbilimsel filmin tarihçesi, halkbilimsel filmin amacı ve halkbilimsel film için öneriler yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler


Halkbilim; Halkbilimsel Film; Görüntü ile Belgeleme; Türkiye

Tam Metin:

PDF