Anadolu İskelet Kalıntılarının Irk Türleri Üzerine Bir Araştırma

Armağan SAATÇİOĞLU

Öz


Makalede, ırk türleri belirlenen bütün Anadolu iskeletleri incelenmiş; kafa şeklinin değişmesine neden olan mutasyonlar, bazı koşullarda bir cinsiyette diğerinden daha mı hızlı gerçekleşiyor? sorusu sorulmuş; Cappieri'nin Hititlerin otokton olduğunu söyleyen teorisinin mantıklı olduğu ve Türklerin muhtemelen bir Dolikosefal Kafkasya kökenli olduğu öne sürülmüştür.

Anahtar Sözcükler


Irk Türleri; İskelet Kalıntıları; Anadolu İskeleti Kalıntıları