Karamandaki "İmaret Çeşmesi" İle İlgili Bazı Gözlemler

Z. Kenan BİLİCİ

Öz


Makale, Karaman'daki "İmaret Çeşmesi" olarak adlandırılan bir yapının tezyinatını ele alarak, konuyu daha tutarlı bir hale getirmek için yazılmıştır. Karaman'da İmaret mahallesi, İmaret Camii ve Türbesi sokağında yer alan yapı, cephesindeki tezyinatı ile oldukça ilgi çekici bir karakter arz etmektedir. Bugün ilçenin ana caddelerinin kesiştiği üç yol ağzında bulunan yapı, Karamanoğlu İbrahim Bey İmareti’nin yaklaşık 15 metre kuzeyindedir ve cephesi imarete bakmaktadır. Konuyla ilgili bazı yayınlarda, imaretin müştemilatı arasında sayılan yapının, imaretle birlikte aynı tarihte inşa edildiği belirtilmekte ve imaretin çeşmesi olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler


Çeşmeler; Mimari Yapılar; Osmanlı Dönemi Mimarisi, Karaman; İmaret Çeşmesi

Tam Metin:

PDF