Abü Kâmil Şucâ

Melek DOSAY

Öz


İslâm dünyasında matematik faaliyetlerinde Hârezmî'den sonra en önemli çalışmaları Abû Kâmil Şucâc el-Hâsib el-Mışri yapmıştır. Bu makalede, Abû Kâmil Şucâ’nın Cebir konusunda yazdığı "Kitâb el Cebr ve'l Mukabele" adlı kitabı anlatılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Matematik; Cebir; Cebirsel İfadeler; Abü Kâmil Şucâ

Tam Metin:

PDF