XIX. Yüzyıl Divan Şiiri

İsmail ÜNVER

Öz


Makalede, Yeniçeriliğin kaldırılması ve Tanzimat’ın ilanı ile Divan şiirinin gelişimi anlatılmaktadır. Divan şiiri, eski şiirden bütünüyle kopamamıştır. Ayrıca, yeni şiirin önde gelen isimleri, eski şiiri öğrenerek yetişmişler ve eserler vermişlerdir. Bu yüzden edebiyat ve özellikle şiir alanındaki değişiklikler, askerî değişiklikler kadar hızlı bir gelişme içinde olamamıştır.

Anahtar Sözcükler


Divan Edebiyatı; Şiir; Divan Şiiri

Tam Metin:

PDF