Selçuklu Türklerine Yazılmış Bazı Arapça Şiirler

İnci KOÇAK

Öz


Makalede, Selçuklu döneminde yapılan okullar, zengin kütüphaneler ve Selçuklu Türklerine yazılmış bazı Arapça şiir örneklerine yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Selçuklular; Edebiyat; Şiirler; Arapça Şiirler

Tam Metin:

PDF