Endülüs Şiirine Genel Bir Bakış

M. Faruk TOPRAK

Öz


Makalede, Arap şiirini taklit ederek ortaya çıkan Endülüs şiirinin gelişimi anlatılmaktadır. Araplar, yeni fethedip yerleştikleri İspanya'da kendilerini yabancı hissetmişler, vatanlarına duydukları hasret, doğu örf ve adetlerinin ve kültürel değerlerinin hatırlanıp, rağbet görmesini sağlamışlardır. Endülüslüler, zamanla bu yeni vatanlarına alışarak taklitçilikten sıyrılmaya ve yeni bir şeyler yaratma dönemine girmeye başlamışlardır. Hatta bununla da kalmayarak, şiirde doğulularla yarışmış ve bazı şairlerini, doğunun büyük şairlerine benzeterek, onlardan geri kalmadıklarını ispatlamaya çalışmışlardır.

Anahtar Sözcükler


Edebiyat; Şiir; Endülüs Şiiri

Tam Metin:

PDF