OHT = Zaman Sözcüğü Üzerine

Mustafa CANPOLAT

Öz


Makalede, Eski Anadolu Türkçesi’nin söz varlığı içerisinde yer alan ve kökenleri bugüne kadar açıklanmamış yüzlerce sözcük arasından oht = zaman sözcüğü ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Eski Anadolu Türkçesi; Kelime Kökenleri; Zaman; Oht

Tam Metin:

PDF