Kültürel İlişkilerden Doğan Etkileşimin Hindistan Örneğinde İncelenmesi

K. L. MEHTA

Öz


Makalede, kültürel ilişkilerden doğan etkileşim kavramı farklı kültürlerden, özellikle Hindistan’dan, örneklerle açıklanmaktadır. Yazar, insanlardan sözde ilerleme adına kendi kültürel değerlerinden vazgeçmeleri istenmeden, onlar için daha iyi maddi olanaklar sağlanması gerektiği görüşünü savunmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Kültür; Kültürel İlişkiler; Kültürel Etkileşim; Hindistan