Bizans Resim Sanatının Ana Temayülleri

Charles DELVOYE, Yener BORAN (Çev.)

Öz


Makalede, Bizans resim sanatının özelliklerine değinilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Resim Sanatı; Bizans

Tam Metin:

PDF