Türkiye Kadınlarının Antropolojisi

Refakat ÇİNER

Öz


Bu araştırma, Türk kadınları üzerinde yapılmış olan antropometrik ölçülerin istatistik sonuçlarının devamını sağlamak ve büyümenin Türk kadınlarında 18 yaşından sonra da devam edip etmediğini saptamak amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Kadın; Türk Kadınları

Tam Metin:

PDF