Evlenme Bibliyografyası (1923-1950)

Orhan ACIPAYAMLI

Öz


Yazıda, Türkiye'de evlenme, evlilik, nişan, düğün törenleri, örf, adet, gelenekler ve inanışları konu alan ve 1923-1950 yılları arasında yayınlanmış eserlerin yazar veya eser adına göre alfabetik bibliyografyası verilmiştir. Yazının devamında, aynı yıllar arasında yayınlanmış "Maniler Bibliyografyası" da yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler


Halkbilim; Evlenme; Törenler; Örf ve Adetler; Gelenekler; İnanışlar; Türkiye

Tam Metin:

PDF