Türk Suçlularında Parmak İzlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi

Seniha TUNAKAN

Öz


Çalışmada, Türk suçlularının parmak izlerinin karşılaştırmalı inceleme sonuçları yer almaktadır. 

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Parmak İzleri; Suçlular

Tam Metin:

PDF