Ankara Çevresinin Genel Jeolojik İncelemesi

Fikret OZANSOY

Öz


Başkent Ankara ve çevresinde yapılan araştırmalar, bu bölgenin çeşitli jeolojik dönemlerin izlerini taşıdığını göstermektedir. Ankara’nın Kuzeydoğusu ile Güneybatısı arasında kalan 150 km’lik bir hatta yapılan jeolojik çalışmalar ışığında hazırlanan bu çalışmada, bölgede edinilen bulgular jeolojik zamanlar ve jeolojik devirler çerçevesinde incelenmiş; paleozoik zaman, mezozoik zaman ve senozoik zamanlarda ve her dönemin alt jeolojik devirlerinde meydana gelen değişimler, kazı ve fosil araştırmalardan alınan sonuçlar doğrultusunda ortaya konulmuştur.


Anahtar Sözcükler


Jeoloji; Jeolojik Zaman-Devir; Kazı; Fosil