Bhagavadgita

Kemal ÇAĞDAŞ

Öz


Makalede, yedi yüz beyitlik Sanskrit bir manzume olan ve Türkçe'ye "Tanrı'nın Şarkısı","Tanrı'nın Öğüdü" olarak çevrilen Bhagavadgita konu edilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Bhagavadgita; Tasavvuf; Şiir; Tanrı

Tam Metin:

PDF