İnsan ve Hayvanlarda İkiz Teşekkülü ve "Dasypus"ler

Seniha TUNAKAN

Öz


Bu çalışmada, insan ve hayvanlarda ikiz türleri anlatılmaktadır. Ayrıca hayvanlarda tek yumurta ikizlerinin çok sık rastlanan bir olay olduğu açıklanmaktadır.


Anahtar Sözcükler


Antropoloji; İkizler; İkiz Türleri; Dasypus

Tam Metin:

PDF