Büyük Selçuklu İmparatorluğunun Kuruluşu. II. Devletin Tanzim ve Teşkili: I. Devleti Meydana Getiren Unsurlar

Mehmet Altay KÖYMEN

Öz


Makalede, Selçuklu Devleti’ni meydana getiren unsurlar, büyük kurultay ve alınan kararlar hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Selçuklu Devleti; Devlet Düzeni; Büyük Kurultay

Tam Metin:

PDF