Yontmataş Bulguları Işığında Yukarı Dicle Havzası’nda Yeni Bir Neolitik Yerleşim: Boncuklu Tarla

Metin KARTAL, Harun TAŞKIRAN, Kaan BULUT, Onur DİNÇ

Öz


Yukarı Dicle Havzası’ndaki Neolitik Çağ yerleşimleri son 10 yıl içinde gerçekleştirilen Ilısu Barajı Projesi kurtarma kazıları nedeniyle sayıca artmıştır. Bu durum söz konusu bölgenin şimdiye değin az bilinen Neolitik Çağ arkeolojisi hakkında çok önemli verilerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Boncuklu Tarla 2008 yılında yapılan yüzey araştırmaları sırasında keşfedilmiştir. Yerleşimin kazısına 2012 yılında başlanmıştır. Daha önceden bilinen ve çok önemli bir yerleşim yeri olan Çayönü bulgularına ek olarak, sadece bir sezonluk kazı sonucunda ele geçen yontmataş buluntuların analizini içeren bu çalışma havzanın Çanak-Çömleksiz Neolitik B dönemi hakkında çok önemli bilgiler ortaya koymaktadır.

Anahtar Sözcükler


Dicle; Ilısu Barajı; Çanak-Çömleksiz Neolitik B; Yontmataş Obsidiyen; Çakmaktaşı; Ok Ucu; Mikrolit

Tam Metin:

PDF