Kargamış Şehri Tarihi Hakkında

Füruzan KINAL

Öz


Bu çalışmada, Eski Kargamiş şehrinin Mezopotamya, Anadolu ve kuzey Suriye memleketleri arasındaki kervan yollarının kavşak noktasında bulunduğundan bahsedilmiş ve M.Ö. 2000 ve M.Ö. 1000 yılında Kargamiş şehri hakkında bilgiler verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Kargamış; Cerablus; Tarih

Tam Metin:

PDF