Farabi'nin Bazı Mantık Eserleri

Mübahat TÜRKER

Öz


Bu çalışmada, Farabi'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş, Farabi'nin bazı mantık eserlerini ilgilendiren çok önemli sorunlardan birkaçı aydınlatılmış ve mantık eserlerinden üç tanesinin Arapça örnekleri Türkçe tercümeleriyle birlikte verilmiştir


Anahtar Sözcükler


Felsefe; Farabi; Mantık

Tam Metin:

PDF