Çukurova'da Kentleşme ve Sanayileşmenin Tarım Topraklarına Etkisi

Hamdi KARA

Öz


Makalede, Çukurova'da üretim potansiyeli yüksek, verimli tarım topraklarının, kentlerin yatay olarak hızlı bir şekilde büyümesi ve sanayinin kentler dışında yoğunlaşması sonucu daraldığından bahsedilmiş ve çözüm önerileri üretilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Çukurova; Tarım Toprakları; Kentleşme; Sanayi

Tam Metin:

PDF