Girnavaz Kazıları Işığında Geç Assur Devri Düğme Dipli Vazoları

S. Yücel ŞENYURT

Öz


Makalalede, Geç Asur devri düğme dipli vazolarının şimdiye kadar toplu bir şekilde incelenmediğinden söz edilerek, 1982 yılında Hayat Erkanal başkanlığındaki Girnavaz Kazıları'nda açığa çıkarılan malzemenin toplu bir şekilde incelenmesinden ve Geç Asur seramiğinin yapım özelliklerinden bahsedilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Mardin; Girnavaz; Geç Assur Devri; Düğme Dipli Vazo

Tam Metin:

PDF