Çankırı Kuzeyi ile Ilgaz Dağları Arasında Kır Yerleşmeleri ile İlgili Gözlemler

M. Yılmaz ÖZDEN

Öz


İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak ve Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümleri arasında kalan araştırma alanı, tipik bir geçiş kuşağını karakterize etmektedir. Bu alanda yüzey şekilleri, toprak, doğal bitki örtüsü, iklim elemanlarının dağılımı gibi fiziki faktörlerde önemli dağılım farklılıkları izlenmektedir. Bu çalışmada, kırsal yerleşmelerdeki yapısal farklılıklar üzerinde durulmuş ve karşılaştırmalar yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Orta Kızılırmak; Batı Karadeniz Bölgesi; Çankırı; Ilgaz Dağları; Kır Yerleşmeleri

Tam Metin:

PDF