Kazova'da Zirai Faaliyetlerin Gelişimi

Ali ÖZÇAĞLAR

Öz


Bu çalışmanın inceleme alanı olan Kazova, İç Anadolu Bölgesi ile Orta Karadeniz Bölümü arasında yer almaktadır. İklim, tarımsal faaliyetleri olumlu yönde etkilemiş, Kazova’da tarım ürünlerinin verimi de artmıştır. Çalışmada, Kazova’da hangi yıllarda hangi tarım ürünlerinin ekildiği ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Kazova; Tarım

Tam Metin:

PDF