Köyceğiz-Dalaman Çevresindeki Tarihi Yerleşme Alanlarının Jeomorfolojik Birimlerle İlişkisi (Güneybatı Anadolu)

Ali Fuat DOĞU

Öz


Bu çalışmanın konusunu oluşturan Köyceğiz ve Dalaman Ovaları, genç tektonik hareketlerin morfolojide çok etkili olduğu Güneybatı Anadolu kıyılarında yer almaktadır. Çalışmada, holosende meydana gelen deniz seviyesindeki yükselme ve buna bağlı olarak hızlanan alüvyal birikme sonucu oluşan Köyceğiz ve Dalaman Ovalarının gelişiminin, bu çevredeki bazı tarihi yerleşme alanlarının kuruluş ve gelişmesi ile yakın ilişkili  olduğundan bahsedilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Jeomorfoloji: Köyceğiz Ovası; Dalaman Ovası; Güneybatı Anadolu

Tam Metin:

PDF