Gaziantep Çevresinde Paleolitik Buluntular

Refakat ÇİNER

Öz


Makalede, yazarın 1950 yılında, Gaziantep'in içinde ve çevresindeki birkaç köyde yaptığı araştırmalar sonucunda bulduğu, Paleolitiğin muhtelif (epoque) devirlerine ait 286 aletin, kültürlerine ve tiplerine göre incelemesi yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler


Paleoantropoloji; Gaziantep; Paleolitik Buluntular

Tam Metin:

PDF