Marcus Aurelius Tercümesi Hakkında Hammer'in II Mahmud'a Bir Mektubu

Şerafettin TURAN

Öz


Makalede, Marcus Aurelius tercümesi hakkında Hammer'in II Mahmud'a bir mektubu incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Tarih; Marcus Aurelius; Hammer; Sultan II. Mahmud; Mektup

Tam Metin:

PDF