Paniumlu Priscus: Bir Müverrihin Entelektüel ve Mesleki Portresinden Kesitler

Abdullah ÜSTÜN

Öz


Bu çalışma, Hunlar hakkındaki başat kaynağı kaleme alan beşinci yüzyıl Roma müverrihlerinden Priscus’un biyografisini tasvir etmeyi amaçlamaktadır. Metinyazar ilişkisi nedeniyle Priscus’u tanımanın, eserini daha iyi anlamayı sağlayacağı ve fakat Türkçede de henüz bu konuda bir literatür tespit edilemediğinden, bu çalışmanın bir boşluğu doldurmaya katkı sunacağı umularak kaleme alınmıştır. Bu çerçevede; kendi eserinin fragmanaları, dönemin diğer müverrihlerinin eserleri taranarak konuya ışık tutabilecek veriler derlenmiş ve bu konuya değinen tarihçilerin görüşleri ele alınarak değerlendirmeye çalışılmıştır. Böylelikle, bölükpörçük bir veri havuzunun müsaade ettiği ölçüde bilgi üretilmeye ve müverrihin portesi oluşturulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Edebiyat; Biyografi; Tarih Yazımı; Kaynaklar; Tarihçiler; Romalılar; Hunlar; Diplomasi

Tam Metin:

PDF