Büyük Selçuklu İmparatorluğunun Kuruluşu. III.

Mehmet Altay KÖYMEN

Öz


Makalede konu; Sultan Mesud'un Selçuklular Üzerine Yürümesi ve Galibiyeti; Gaznelilerin, Selçuklularla Anlaşma Teşebbüsleri ve Mütareke; Mütarekenin Selçuklular Tarafindan Tatbik Edilmemesi; Karşılıklı Hazırlıklar ve İttifaklar; Sultan Mesud'un, Selçukluları Takibe Geçmesi; Selçuklularla Karşılaşma başlıklarında irdelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Tarih; Büyük Selçuklu İmparatorluğu; Gazneliler; Selçuklular; Sultan Mesud

Tam Metin:

PDF