Osgood'un Semantik Ayrımı ve Tıp Öğrencileri

M. Aytül KASAPOĞLU

Öz


Tıp eğitimi araştırmalarında giderek artan bir biçimde kullanılan bir ölçme aracı da, adını Osgood (1952)'dan alan ölçektir. Aslında bu ölçek, grafik çizimine olanak vermesi açısından tercih edilmektedir. Burada bireylerden, belirli nitelikleri, iki aşırı uç arasında değerlendirmeleri istenmektedir. Bu tekniğin tıp öğrencilerine uygulanmasında, önce öğrencilerden, ideal bir hekimi nasıl değerlendirdikleri öğrenilmektedir. Daha sonra, kendilerini, bu ideal olarak gördükleri hekimin özellikleriyle karşılaştırmaları istenmektedir. Burada amaç, öğrencilerin değer verdikleri bazı özelliklerle, kendilerinin sahip oldukları arasındaki farklılığı ortaya koymaktır. En son olarak da, öğrencilerin, hastaları aynı özellikler açısından nasıl gördükleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Sosyoloji; Osgood; Semantik Ayrım; Tıp Öğrencileri

Tam Metin:

PDF