Kathâsaritsâgara'dan Üç Masal

Korhan KAYA

Öz


Çalışmada, Kathâsaritsâgara'dan Üç Masal; Sadık Mongoz, Çalgıcı ve Cimri Adam, Tapodatta masalı incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Hint Masal Edebiyatı; Kathâsaritsâgara; Sadık Mongoz; Çalgıcı ve Cimri Adam; Tapodatta

Tam Metin:

PDF