Anadolu Selçuklularından Erken Osmanlı Dönemine Minare Biçimindeki Gelişmeleri

Ali Osman UYSAL

Öz


İslam dünyasında, inananları günde beş vakit camiye davet eden ezan, ilk olarak Medine'deki mescitten okunmuştu. Zamanla, ezanı daha uzaklara duyurabilmek için, bu amaca yönelik yüksek kulelere ihtiyaç duyulmuş ve sonuçta caminin ayrılmaz bir parçası olarak "minare" adı verilen mimarî biçim ortaya çıkmıştır. İlk minarelerin kilise çan kulelerinden esinlendiği ya da deniz fenerleri ve benzeri kuleler örnek alınarak yapılmış oldukları düşünülmektedir. Fakat ilk ilham kaynağı neresi olursa olsun, ezanı daha fazla kişiye ve daha uzağa duyurmanın en akılcı yolu olarak şekillenen minare elemanının, İslam dünyasının her yanında aynı biçimsel özellikleri göstermediği bilinmektedir. Bu çalışma, Anadolu Selçuklularından erken Osmanlı dönemine minare biçimindeki gelişmeleri incelemektedir.

Anahtar Sözcükler


Anadolu Selçukluları; Erken Osmanlı Dönemi; Camiler; Minare Biçimleri

Tam Metin:

PDF