Antik Yunan Tiyatrosu’nda Komedya’nın Evreleri

Ayşegül YÜKSEL

Öz


Makalede, Antik Yunan Tiyatrosu’nda komedyanın evreleri; Eski Komedya evresi, Orta Komedya, Yeni Komedya evresi başlıklarında incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Tiyatro; Komedya; Antik Yunan Tiyatrosu; Komedya Evreleri

Tam Metin:

PDF