Paul Valery'nin Defterlerine Göre Sanat Yapıtı

Gönül YILMAZ

Öz


Sanatta, konu olarak ele aldığı şeyleri sonsuz açılardan görebilme yeteneği vardır. Bu yeteneğe sahip olduğunu insana hissettirmesi, onu tanrısal kılar. Bir sanat yapıtı ise onu meydana getiren insanı, ona değer veren insandan daha çok yüceltir. Mesleğinin başından beri Valery, sanat yapıtını meydana getiren, yapan şeyin ne olduğunu aramıştır. Bu çalışmada, Valery’nin defterlerinde sanat yapıtını yaratan unsurların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Paul Valery; Defterler; Sanat Yapıtı

Tam Metin:

PDF