Türk ve Alman Yığın Edebiyatı: Edebiyat Tarihlerine Alınmayanlar

Yüksel BAYPINAR

Öz


Makalede, Yığın Edebiyatı'nın tanımı, tarihi gelişimi, yazarları, konuları, kahramanları ve Türkiye’deki Yığın Edebiyatı hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Yığın Edebiyatı; Türk Yığın Edebiyatı; Alman Yığın Edebiyatı

Tam Metin:

PDF