Aphrodisias'taki Aphrodit Tapınağı Tamenosu

Sehyan DORUK

Öz


Makalede, Aphrodit Tapınağı hakkında Kenan Erim'in kazılarından bahsedilmekte, Tamenos alanındaki araştırmalar ve Aphrodit kutsal alanı hakkında bilgi verilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Aphrodit Tapınağı; Aphrodisias

Tam Metin:

PDF