Bir Hitit Bayramı (Ezen Hadauri) Hakkında Bazı İzlenimler

Burhan BALCIOĞLU

Öz


Bu çalışmada, Ezen Hadauri Bayramı'nın kutlanma şekli, kaç gün devam ettiği hakkında bilgiler verilmiş, bu bayramı diğer bayramlardan ayıran özelliklerden bahsedilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Hitit Bayramı; Ezen Hadauri

Tam Metin:

PDF