Kadınlar Kadınlara Karşı Önyargılı mı?

Ali DÖNMEZ

Öz


Bu çalışmada, üniversiteli kız öğrencilerinin, kendi cinslerine karşı olumsuz bir önyargıya sahip olup olmadıkları irdelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Psikoloji; Kadın; Önyargı

Tam Metin:

PDF