Arkeolojik Kayıtlardaki Ateş İzleri Bir Milyon Yıldan Daha Eski midir?

Mike BARBETTİ, Erksin GÜLEÇ (Çev.)

Öz


İnsanlar tarafından bilinçli olarak kullanıldığı konusunda kuşku bulunmayan en eski ateş izleri bir milyon yıldan daha eski olmayan buluntu yerlerinden gelmektedir. Ancak, son zamanlarda Afrika'daki bazı Alt Pleistosen buluntu yerlerinde ateşin varlığına ilişkin, şu an için geçerli olan bazı kanıtlar elde edilmiştir. Muhtemel bir ateş buluntu yerinin belirlenerek araştırılıp, ortaya çıkarılması problemi için sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda, arkeometrik tekniklerin kullanımı ve özellikle manyetik araştırmalar ve paleomanyetizma hayati bir öneme sahiptir. Bu incelemede, Avustralya'daki deneysel ve Holosen Dönemi ateş alanlarından elde edilen sonuçlar, bu konuya bir yaklaşımın formüle edilmesi çabasıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda Afrika'daki Alt Pleistosen buluntu yerlerinden elde edilen paleomanyetik sonuçlar yeniden gözden geçirilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Ateş İzleri; Holosen Dönemi

Tam Metin:

PDF