Hint-İslam Kültürel İlişkileri

Rasih GÜVEN

Öz


Bu makalede, Hint ve İslam kültürleri arasında dinsel ve edebi alanda yaşanan kültürel değişimler, tarihsel süreç içerisinde incelenmiştir. Makalede, Sanskritçe’den Arapça ve Farsça’ya yapılan edebiyat ve bilim alanlarındaki eser çevirilerine yer verilmiştir. Ayrıca Hinduizm ve İslam arasındaki kültür benzerlikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Hint-İslam; Kültürel İlişkiler; Karşılaştırmalı Kültür