Mandelreiss: "Türkler Geliyor!"

Battal İNANDI

Öz


Makalede,  Mandelreiss’in "Türkler Geliyor!" şiirinde nelerin anlatıldığından çok, neyin nasıl anlatıldığı filolojik yöntemle açıklanıp, ortaya konulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Mandelreiss; Şiir; “Türkler Geliyor”

Tam Metin:

PDF